Inzet Eindhovense horecastewards in de strijd tegen de verspreiding van Corona in de publieke ruimte.

Het Coronavirus dat momenteel de wereld teistert vraagt een bijdrage van alle werkers in de openbare ruimte. Met die gedachte heeft Eindhoven haar horecastewards van “Stichting Veilige steden” tijdelijk ingezet als “steward publieke gezondheid”. Eindhoven maakt daarmee de keuze om met zoveel mogelijk stewards op straat aanwezig te zijn om kinderen, jongeren maar ook de andere volwassenen te informeren en adviseren over hun gebruik van de openbare ruimte. Samen met de politie en handhaving dragen zij bij aan een zo groot mogelijk besef onder de Eindhovense bevolking over de enorme besmettelijkheid van het virus en daarmee de gezondheidsrisico’s voor de kwetsbaren in de samenleving.

Gedurende de dag lopen de stewards publieke gezondheid op verschillende sportparken in de stad om bezoekers te wijzen op de sluiting hiervan en tevens het belang van de 1,5 meter regel bij sociale contacten.

Met het weer van de afgelopen dagen is de wens om buiten te zijn groot onder de jeugd en de jongeren. Daarom blijven wij dagelijks inzetten om de jongeren die toch gebruik willen maken van de sportparken aan te spreken op de geldende regels en de noodzaak om uiterst zorgvuldig met zichzelf en elkaar om te gaan. Juist nu bekend is dat ook jongeren ernstig ziek kunnen worden adviseren wij hen om ondanks het mooie weer toch naar huis te gaan.

Deze inspanning werpt tot nu toe haar vruchten af.

De stewards vervullen een geweldige aanvullende gastheerrol in de stad en leggen nu tevens contacten waarmee zij straks in het uitgaansgebied hun werk nog beter kunnen uitvoeren.

Voor informatie:

Martin Blansjaar
Coördinator inzet Stewards
Stichting Veilige Steden

Zuidlarenstraat 57 | unit 1.16
2545 VP Den Haag
06 15823429
m.blansjaar@stcihtingveiligesteden.nl

www.stichtingveiligesteden.nl

 verzoeken vanuit de media worden altijd afgestemd met de gemeentelijke opdrachtgever (woordvoering communicatie)