SVS, Stichting Veilige Steden, staat voor het vergroten van de sociale veiligheid in Nederlandse steden. Steden waar iedereen veilig en prettig kan wonen, werken en de vrije tijd kan doorbrengen. Bijzondere aandacht gaat uit naar publieke en openbare ruimtes waar veel publiek bijeenkomt, o.a. in winkel- en horecagebieden of tijdens bijzondere evenementen.

Om gericht en behoefte gestuurd in te kunnen zetten, is het aanbod van Stichting Veilige Steden onderverdeeld in 2 functies. De Citycoach richt zich op de sociale veiligheid en safety awareness in horecaconcentratiegebieden, winkelgebieden, tijdens evenementen en bij seizoensgebonden inzet. Daarnaast concentreert de inzet van de Buurtcoach zich in woon- en leefgebieden, met alle uitdagingen die zich daar voordoen.

De Citycoaches werken in tegenstelling tot de snelle en oppervlakkige oplossingen van de opbrengstverandering, in vooral aan gedragsverandering. Ten eerste omdat de Citycoaches niet over de middelen en het mandaat beschikken om de snelle opbrengstverandering kracht bij te zetten. Maar ook omdat gedragsverandering veel duurzamer van aard is. Deze zal ook in situaties waarin geen direct negatief gevolg (zoals een boete) dreigt, ook leiden tot gewenst of geaccepteerd gedrag. Inzetten op gedragsverandering gaat uit van een lange adem. Je moet mensen vaak tegenkomen en regelmatig het gesprek aangaan.