De Horecastewards van de stichting veilige steden (SVS) zijn dé gastheren –en vrouwen die o.a. gemeente, politie en beveiligingspersoneel helpen het stappen in de weekenden veilig en prettig te houden, voor bezoekers en horecapersoneel. Genomineerd voor de Hein Roethofprijs en gericht op maximale tevredenheid van opdrachtgevers en samenwerkingspartners, worden horecastewards gedreven door het boeken van resultaat en het leveren van kwaliteit. Getraind op het omgaan met grote groepen bezoekers, invloeden van alcohol en drugs, EHBO en agressie of geweld zijn de horecastewards van SVS het visiteplaatje van een veilige stapavond voor uw gemeente.

DE-ESCALEREND OPTREDEN

In Rotterdam en Eindhoven levert SVS (voorheen MEION) exclusief horecastewards met ruime ervaring en skills op het gebied van gastheerschap en het de-escalerend optreden bij onder andere beginnende opstootjes of het bekende duw- en trekwerk voor de ingangen van de horecagelegenheden. In Rotterdam zorgt deze benadering van horecastewards zoals vorm en uitvoering aan is gegeven door SVS voor een afname van de overlast, opstootjes en geweld. Volgens een gehouden enquête droeg de inzet extra bij aan een veiliger uitgaansgevoel onder de bezoekers van de horeca, met name de vrouwelijke doelgroep. Ook de gemeente Amsterdam heeft op basis van (in navolging op) het Rotterdamse model horeca-hosts ingezet, in de vorm van het inzetten van studenten als gastheren.

"SAMENWERKING MET HET HANDHAVEND PERSONEEL
VAN POLITIE, GEMEENTELIJKE STADSWACHTEN, PORTIERS EN BEVEILIGERS
"

 

Onder goede afspraken over doel en samenwerking met het handhavend personeel van politie, gemeentelijke stadswachten, portiers en beveiligers zijn de Horecastewards complementair aan de ketensamenwerking. Vooral op het gebied van overlastbestrijding en vermindering van de criminaliteit, door gezamenlijk te focussen op de samengestelde overlastlocaties en overlastplegers. De horecastewards zijn getraind in het gericht signaleren van overlastsituaties en –gedrag. Zij treden, na informeren van de politie, preventief en de-escalerend op. Bij inschatting van een mogelijke dreiging tot escalatie wordt altijd direct de politie ingeschakeld. Extra alert zijn de horecastewards tijdens de uitloop van de stapnacht bij het vertrekken van grote groepen bezoekers huiswaarts. Door vriendelijk doch verzoekend optreden voorkomen zij veel overlast zoals hanggedrag, wildplassen of geluidsoverlast rondom parkeerplaatsen en garages.

EHBO

Sinds 2017 hebben alle horecastewards een 2-daagse EHBO cursus gevolgd bij het Nederlandse Rode Kruis in Rotterdam. Hierdoor is er altijd per koppel minimaal 1 steward aanwezig die een gecertificeerd EHBO’er is. Tevens heeft elk koppel een EHBO tas bij zich waarmee zij de meest voorkomende lichte verwondingen kunnen behandelen. Denk hierbij aan bezoekers die zich hebben opengehaald aan glaswerk, bezoekers die een splinter hebben, bezoekers die na een vechtpartij een wond hebben opgelopen. Daarnaast zijn de horecastewards speciaal getraind in de omgang van mensen met teveel alcohol en/ of drugs op. Zij kunnen inschatten wanneer men onder invloed is en kennen de bijverschijnselen ervan. Zodoende kunnen zij snel anticiperen op eventuele verslechtering van de toestand en indien nodig de GGD alarmeren. Uiteraard hebben zij ook allemaal een reanimatiecursus gehad en kunnen de stewards omgaan met de AED.

In de praktijk hebben wij de toegevoegde waarde van de EHBO cursus en tas al mogen ervaren. Zo hebben wij meerdere mensen kunnen helpen die een lichte verwonding hadden opgelopen zoals een snee van glaswerk of een open wond na een vechtpartij. In 1 geval hebben de stewards een drenkeling uit het water gered en deze hierna middels een thermodeken kunnen behoeden van onderkoeling tot aan de komst van de GGD.

ONDERSTEUNING AAN PORTIERS

Ook bieden de Horecastewards van SVS ondersteuning aan portiers voor de horecagelegenheden die met ongewenste situaties te maken krijgen, bijvoorbeeld bij een weigering van de toegang. Ervaring leert dat na tussenkomst van een horecasteward de boel sneller sust dan bijvoorbeeld bij een escalerende confrontatie tussen bezoeker en portier. Een horecasteward werkt dempend op de agressie van bezoekers.
De horecastewards van SVS zijn, als visitekaartje van het veilig uitgaan, bekend met de voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving en kunnen bezoekers informatie geven hierover. Daarnaast houden de horecastewards kwetsbare groepen op risicolocaties extra in de gaten om ongewenste situaties te voorkomen.

OOK KWALITEIT MOET BETAALBAAR BLIJVEN!

Kent uw binnenstad ook uitdagingen om het uitgaan gezellig en veilig te houden of bent u belast met het thema veilig en aantrekkelijk uitgaan vanuit de gemeente of politie en wilt weten wat in uw gemeente de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wilt u liever de stewards winkelgebied van dichtbij meemaken en een keer meelopen? Maak dan een afspraak met onze projectleider op a.tahiri@stichtingveiligesteden.nl en vraag naar de mogelijkheden.