Een dagje winkelen in de binnenstad of gezellig afspreken tijdens de koopavond is tegenwoordig een way of life voor veel mensen in steden en randgemeenten, een vorm van ontspanning. Voor jong én oud! Na een recessie in de economie zien we dat de bedrijvigheid en consumentenuitgaven weer toeneemt en dat is goed nieuws voor veel ondernemers. Dat de economie weer aantrekt zie je ook in de bezoekersaantallen van de koopavonden in zowel grote en middelgrote gemeenten.

IN GOEDE BANEN LEIDEN

Zulke bezoekersaantallen zijn goed voor de lokale economie maar vragen van gemeente en politie beleid en inzet om die aantallen in goede banen te leiden en voor een veilig winkelgebied te zorgen. Met name het hanggedrag en groepsvorming onder de jongere bezoekers geeft bij andere bezoekers een gevoel van onbehagen of onveiligheid en leidt tot overlast. Dit soort situaties vragen dan de aandacht van de handhavers en dat draagt niet bij aan een positieve imago van uw binnenstad.

 

"SVS LEVERT GASTHEREN- EN VROUWEN DIE ALS STEWARDS
IN DE WINKELGEBIEDEN OPTREDEN EN BIJDRAGEN AAN TOEZICHT
EN EEN BETER IMAGO VAN DE BINNENSTAD."

 

Door met gemeente, politie, straatbeveiligers en de ondernemers intensief samen te werken in de briefings, onderlinge communicatie en het goed adviseren van de winkeliers omtrent de straatcultuur, het herkennen van criminaliteit en het melden ervan verbeter je aantrekkelijkheid en imago van het winkelgebied. In Rotterdam leidt de meerwaarde van onze stewards winkelgebied op de Lijnbaan tot de afname van groepsvorming en overlast, is er een betere doorstroming van het winkelend publiek en voelen bezoekers zich prettiger en veiliger. Immers, de kunst is deze groep vooral te zien als een groep consumenten die ook waardevol kunnen zijn voor de lokale economie. Door hen te wijzen op de gemeenschappelijke regels in de buitenruimte en een stukje empathie voor de ondernemers los je al veel problemen.

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN ONZE STEWARDS?

De stewards van SVS gaan bij alle ondernemers langs binnen een door de gemeente en politie afgebakend gebied voor een kennismakinggesprek om elkaar beter te leren kennen, een profiel te schetsen van het overlastbeeld en afspraken te maken over de frequentie van ambulant (kort) contact. Daarnaast leggen de stewards van SVS korte lijnen met winkeliers om bijvoorbeeld bij overlast snel en preventief te kunnen handelen. Dezelfde korte lijnen organiseren we ook met de politie om incidenten en escalaties nog sneller voor te kunnen zijn. Ook geven de stewards voorlichting, tips en trucs over omgang met jongeren aan ondernemers en medewerkers. Tot slot leveren wij met onze rapportages, bevindingen en evaluaties input aan het gemeentelijk beleid en zijn wij in staat voorstellen aan te reiken m.b.t. een veilige en prettige binnenstad,

De stewards winkelgebied van SVS zijn als visitekaartje voor een veilig winkelgebied bekend met de voorzieningen en mogelijkheden in de binnenstad en kunnen bezoekers informatie geven hierover. Daarnaast houden de stewards kwetsbare groepen op risicolocaties extra in de gaten om ongewenste situaties te voorkomen.

OOK KWALITEIT MOET BETAALBAAR BLIJVEN!

Kent uw binnenstad ook uitdagingen om het winkelen gezellig en veilig te houden of bent u belast met het thema veilige en aantrekkelijke binnenstad vanuit de gemeente of politie en wilt weten wat in uw gemeente de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wilt u liever de stewards winkelgebied van dichtbij meemaken en een keer meelopen? Maak dan een afspraak met onze projectleider op a.tahiri@stichtingveiligesteden.nl en vraag naar de mogelijkheden.