Een woonomgeving moet in de eerste plaats veilig zijn, maar daarnaast ook fijn. Naast fysieke veiligheid, willen mensen in hun leefomgeving ook een vorm van sociale veiligheid voelen. Een sociaal veilige wijk is immers niet alleen een wijk waar bewoners en bezoekers minder vaak slachtoffer zijn van criminaliteit en ander strafbaar handelen. Het is ook een wijk waar weinig overlast voorkomt. Er zijn weinig buurtproblemen en men heeft minder vaak te maken met antisociaal en respectloos gedrag.

Waar de fysieke veiligheid meestal wordt toevertrouwd aan de politie en gemeentelijke handhavers, is het veld van sociale veiligheid een vrij grijs gebied waarbinnen verantwoordelijkheden en rollen kris kras door elkaar lopen. Als spin in dat web is de Buurtcoach uw rots in de branding. Deze verbindt welzijn, leefbaarheid, sociale cohesie en participatie. Zo zorgt de Buurtcoach voor synergie en wordt dat grijze onoverzichtelijke gebied een stuk scherper in beeld gebracht en op elkaar afgestemd.

De Buurtcoach werkt vernieuwend en kijkt met een frisse blik naar zijn werkgebied. De Buurtcoach gebruikt met zijn ondernemende houding bestaande aanbod, mogelijkheden en capaciteit om het geheel beter op elkaar aan te laten sluiten. Het activeren en betrekken van bewoners en ondernemers, om vanuit hun kwaliteit en capaciteit een steentje bij te dragen, vormt hierbij de basis.