De Citycoaches van Stichting Veilige Steden (SVS) zijn dé gastheren –en vrouwen die o.a. gemeente, politie, beveiligingspersoneel en ondernemers helpen de publieke ruimte veilig en gemoedelijk te houden, voor professionals, bezoekers en personeel. Gericht op maximale tevredenheid van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en publiek, zijn de Citycoaches gericht op het boeken van resultaat en het leveren van kwaliteit ter bevordering van gastvrije binnensteden, winkelgebieden en woonwijken. Getraind op het omgaan met grote groepen bezoekers, beïnvloeden van gedragskeuzes, invloeden van alcohol en drugs, EHBO en agressie de-escalatie zijn de Citycoaches van SVS het visiteplaatje van een veilige publieke ruimte in uw gemeente.

Onder goede afspraken over doel en samenwerking met politie, gemeentelijke handhavers en beveiligers zijn de Citycoaches complementair aan deze ketensamenwerking. Vooral op het gebied van sfeerverbetering, overlastbestrijding en safety awareness. De Citycoaches zijn getraind in het gericht signaleren van (potentiële) risicosituaties en –gedrag, het omgaan met crowd management en het signaleren op schoon, heel en veilig. Zij koppelen waarnemingen en bevindingen terug aan de opdrachtgever en treden in afstemming met politie preventief en de-escalerend op. Bij inschatting van een mogelijke dreiging tot (verdere) escalatie wordt altijd direct de politie of gemeentelijke handhavers ingeschakeld.

Onze Citycoaches doorlopen een opleidingsprogramma dat specifiek op de functie is afgestemd. Binnen dit programma bijvoorbeeld de modules EHBO (Rode Kruis gecertificeerd), drugs en alcohol, communicatie en agressie de-escalatie voor. De coaches dragen bijvoorbeeld ook een EHBO-tas bij zich, waarmee zij in combinatie met hun EHBO-kennis mensen de nodige hulp kunnen bieden.

Horecastewards
In Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en binnenkort ook Arnhem levert SVS (voorheen MEION) onder de vlag van de Citycoaches exclusief Horecastewards. Zij beschikken over ruime ervaring en skills op het gebied van gastheerschap en het de-escalerend optreden bij onder andere beginnende opstootjes of het bekende duw- en trekwerk voor de ingangen van de horecagelegenheden. In Rotterdam zorgt deze benadering van Horecastewards voor een afname van de overlast, opstootjes en geweld. Volgens een enquête, gehouden in uitgaansgebieden, droeg de inzet extra bij aan een veiliger uitgaansgevoel onder de bezoekers in het uitgaansgebied, met name de vrouwelijke doelgroep.

Stewards winkelgebied
SVS levert naast de Horecastewards ook de Stewards Winkelgebied. Deze werken vanuit hetzelfde principe als de horecastewards, namelijk een veilige en gemoedelijke publieke ruimte. Echter is het inzetgebied anders en daarmee ook de problematiek die wordt tegengegaan door de inzet. Deze is veel meer gericht op een gemoedelijke sfeer in een winkelgebied. Bezoekers moeten hier goed gebruik kunnen maken van de beschikbare mogelijkheden, zonder last te hebben van negatieve invloeden van andere bezoekers.

Stewards Publieke Gezondheid
SVS levert ook Stewards Publieke Gezondheid, die zich inzetten om publiek wegwijs te maken in verschillende maatregelen die worden genomen om de publieke gezondheid te waarborgen. Tijdens de Corona pandemie worden zij bijvoorbeeld ingezet om mensen bekend te maken met en te herinneren aan maatregelen die door de overheid zijn genomen ter waarborging van de publieke gezondheid. Deze inzetvorm is sterk gebaseerd op maatwerk, met name omdat per gemeente of gebied regels en richtlijnen anders worden geïmplementeerd.